Terapeutická jóga

joga zlin

Terapeutická jóga – jako každá jóga protahuje, posiluje a zároveň uvolňuje tělo, ale hlavně se zaměřuje na uvědomování si správného postavení těla.

Terapeutická jóga je propojením klasické školy jógy B.K.S. Iyengara a fyzioterapeutické metody Spirální dynamiky (trojrozměrné vnímání těla – lidské tělo je stejně jako vše ve vesmíru, tvořeno nesčetným množstvím spirál).

Svalové řetězce na sebe v těle navazují. Jakýkoli nesprávný pohybový návyk se po létech začne projevovat a ozývat jako bolest té či oné části těla. Při pravidelném cvičení  jógy  se postavení těla postupně upravuje a nesprávný vzorec v pohybovém návyku se přeprogramovává. Velmi často odchází i bolest spojená se špatným návykem.